یونان،بازنشستگان خارجی را با 7٪

یونان قصد دارد بازنشستگان خارجی را با 7٪ مالیات مسکن به بازیافت اقتصادی تقویت کند

به گزارش گاردین وزارت دارایی ونان قانونی را وضع کرده است که نرخ بازپرداخت مالیات بر درامد را برا ی بازنشستگان خارجی که اقامت مالیاتی خود را به یونان منتقل میکند اعمال میکنند.قرار است پارلمان ظرف یک هفته این قانون را بررسی کند.

 رییس سیاستهای مالیاتی در وزارت دارایی یونان گفت : منطق بسیار ساده است ما میخواهیم که بازنشستگان در اینجا جا به جا شوند .ما یک کشور زیبا با آب و هوای خوب داریم . ما امیدواریم که بازنشستگانی که  ازین نرخ بهره مند میشوند بیشتر وقت خود را در یونان بگذرانند.

الکس پاتلیس مشاوراقتصادی ارشد نخست وزیر آتن کیوریاکوس میتسوتاکیس افشا کرد که نرخ مالیات مسطح برای همه درامد خارجی اعمال خواهد شد. پاتلیس گفت : 7% برای هر گونه درامد شخصی اعمال میشود.

وی تصریح کرد: از آنجا که مستمری بگیران مشغول کار نیستند برای مشاغل با یونان رقابت نمیکنند .وی همچنین توضیح داد که مستمری بگیران مشتریانی هستند که پول نقد را وارد بازار یونان میکنند.

طبق تعریف بازنشستگان کار نمیکنند بنابراین هیچ گونه رقابت با نیروی کار داخلی وجود ندارد در عوض آنها در اینجا پول خرج میکنند .پینهاد به موقع قانون ممکن است یونان را جذب مستمری بگیران کمک کند زیرا پاتلیس تاکید کرد ما معتقدیم به محض فروکش شدن این ویروس سرمایه و نیروی کار به جاهای میروند که بهتر عمل میکنند .یونان همچنین اخیرا برای کسانی که 500000 یورو سرمایه گذاری میکنند.سالانه 100000 یورو برنامه مالیاتی در سال ارئه کرده تا کنون موفقیت حدود 2 دهه متقاضی را جذب کرده است.

 

اقامت بدون شرایط در