سفر به ایالات متحده آمریکا بدون ویزا برای شهروندان یونانی تا 1 سال تمدید شده است

گنجاندن یونان در برنامه لغو ویزا ایالات متحده (VWP  ) همانطور که روز چهارشنبه اعلام شد ، به مدت یک سال تمدید شده است.

این برنامه به شهروندان 38 کشور - از جمله یونان - اجازه می دهد بدون ویزا به ایالات متحده آمریکا سفر کنند.

در نامه وزارت امور خارجه آمریكا (وزارت امور خارجه آمریكا برای امنیت داخلی) به معاون وزیر دفاع شهروندان نیكوس توسكا ، اعلام شد كه این دوره تا 31 مارس 2018 تمدید شده است.

منبع خبری: www.greekreporter.com

 سفر به ایالات متحده آمریکا بدون ویزا برای شهروندان یونانی تا 1 سال تمدید شده است