سالن های ورزشی در یونان در تاریخ 31 می بازگشایی می شوند

نیكوس هاردالیاس ، معاون وزیر حفاظت مدنی و مدیریت بحران ، روز دوشنبه (31 ماه مه) ورزشگاه ها بازگشایی خواهد شد ، در جلسه توجیهی زنده روزمره در مورد بیماری همه گیر COVID-19 روز جمعه تأیید كرد. همانطور که در مدارس ، کاربران سالن های ورزشی باید آزمایش خودآزمایی منفی ارائه دهند ودو ماسک صورت بزنند وزیر اشاره کرد که جزئیات مربوط به تمریناتی که نمی توان هنگام استفاده از ماسک به پایان رساند ، منتشر خواهد شد. علاوه بر این ، هاردالیاس گفت زمین های 5 × 5 و زمین های بسکتبال در فضای باز نیز روز دوشنبه برای استفاده انحصاری توسط ورزشکاران آماتور بازگشایی می شوند. اقامت کشور های اروپایی