تهیه کنندگان فیلم یونان را انتخاب می کنند

صنعت بین المللی فیلم متحرک در حال کشف مجدد یونان است. کمپانی های بزرگ تولیدی خارجی به طور فزاینده ای تصمیم می گیرند در این کشور فیلم ، سریال تلویزیونی ، آگهی و مستند فیلمبرداری کنند ، که به دلیل زیبایی طبیعی ، آب و هوا و نور ، و همچنین میراث فرهنگی و بناهای تاریخی غنی آن کشیده شده است