چرا روغن زیتون را "طلای مایع" می نامند

روغن زیتون همیشه در سفره خانواده یونانی "نشسته" است. ناگفته نماند که این قدرت نیز دارد که یک ظرف را به سطح بعدی برساند. این یک ماده اصلی با رژیم غذایی مدیترانه ای است و بهترین روغن زیتون می تواند طعم هر نوع دستور غذایی را بهتر کند. همچنین توجه به این نکته مهم است که روغن زیتون از زمان باستان تاکنون قسمت مهمی از فرهنگ یونان بوده است. طبق افسانه ها ، آتنا ، الهه خرد ، مسئول هدیه دادن درخت زیتون به آتن و کاشتن آن در آکروپولیس است. ساکنان سپاسگزار یونانی آتیکا الهه را با نامگذاری شهرهای خود (آتن) آتنا (آتن) گرامی داشتند. آنها همچنین بزرگترین معبد خود ، پارتنون را نیز به آتنا ساختند و وقف کردند. درخت زیتون مقدس در سراسر یونان و مدیترانه شکوفا شد. زیتون و روغن آن از هزاره پیش غذایی غذایی و پزشکی بوده اس