خیمنز بازیکن سابق کاستیا امروز به مصاف رئال مادرید و مربی خود زین الدین زیدان می رود

خیمنز بازیکن سابق کاستیا رئال مادرید امروز به عنوان بازیکن ختافه با مربی قبلی خود یعنی زین الدین زیدان از زمانی که کاستیا را ترک کرده رو در رو می شود.امروز شنبه روز خیلی خاصی برای آلوارو خیمنز ختافه ای است چون باید برعلیه رئال مادرید برای اولین بار از زمان رفتنش مبارزه کند.این بازیکن زمانی که زیدان مربی تیم بی رئال مادرید بود زیر نظر او تمرین می کرد و آموزش می دید.وقتی او پانزده سال داشت استعداد های او کشف شد و تابستان امسال با  ختافه قرار داد امضا کرد و در نهایت سخترین روز تست برای این بازیکن فرا رسید و آن هم مبارزه کردن در مستطیل سبز در مقابل تیم و باشگاه و مربی قبلی خود است.

امروز شنبه در ساعت 17:45 دقیقه تیم کهکشانی های سفید پوشِ رئال مادرید به مصاف ختافه ای های آبی پوش می روند