گل های زده نیمار هنوز در بارسلونا جبران نشده است

با ده گلی که نیمار تا به امروز برای پاریس سن ژرمن در همین بازی های ابتدایی فصل فرانسه زده است که این امر ادامه دار خواهد بود،در بارسلونا همچنان کسی نیست که جای خالی نیمار را پر کند و مثل او بازده ای داشته باشد.لیونل مسی گلهای زیادی را برای بارسلونا نزده است و با آمار پنج گلی که زده 45% گلهای بارسلونا تا به اینجای فصل به خود اختصاص داده است و لوئیس سوارز با 9% در فاصله زیادی از مسی قرار دارد. ستاره آرژانتینی تقریباَ در خط  مقایسه حمله دست تنها بوده و با مقایسه فصل گذشته در همین نقطه بارسلونا 39 بار دروازه حریفان خود را باز کرده بوده است با رفتن ستاره برزیلی به پی اِس جی مسی در ایجاد خطر بر روی دروازه حریفان تنها مانده و با مارک شدن از طرف مدافعان تیم مقابل کارایی هایش نسبت به قبل کمتر شده است و این گونه بارسلونا نسبت به فصل های گذشته خود نتایج و آمارهای ضعیف تری را خواهد داشت