بارسلونا به شدت دنبال 150 میلیون یورو برای پر کردن چاله های بدهکاری خود است

امکان دارد رکورد جهانی بودجه باشگاهی توسط بارسلونا در 2017/18 شکسته شود اما یک مشکل مالی بزرگ در امور مالی بارسلونا در حال رشد است که نیاز به 150 میلیون یورو دارد تا بتواند از این شکاف به سلامت رهایی یابد.به صورت نورمال و معمول باشگاه ها نباید بیشتر از 70% کل بودجه خود را برای دستمزد هزینه کنند و فصل گذشته تنها فروش 222 میلیون یورویی نیمار به داد آنها رسید که از روی پرتگاه حساب های فصل گذشته بگذرند و در 2017/18 پیشبینی می شود بارسلونا 84% بودجه را بدست آورد و از پس هزینه ها و مخارج بر بیاید حساب کتاب های بارسلونا به اینگونه است که تا 100 میلیون در مغازه های شریک تجاریش نایک پیشرفت داشته باشند که 60  میلیون یورو از فروش وسایل ورزشی و 12 تا 15 میلیون یورو از لباس های تمرین در نیو کمپ بدست خواهند آورد وبارسلونا امیدوار است بازیکنانی را بفروش برساند تا اختلاف مالی را جبران کند هرچند در زمانی که پنجره نقل و انتقالات باز می شود دست بارسلونا باز است اما از آنرو تمدید قرار دادهای جراد پیکه، سرجیو روبرتو و لیونل مسی و آندره اینیستا ولوئیس سوارز را پیش رو خواهد داشت و باید دید مدیران وباشگاه بارسلونا از این بحران چطور رهایی پیدا می کنند