صدای آژیر خطر بگوش می رسد:ایسکو مصدوم شد و امکان دارد روسیه را از دست بدهد

 

در عصر شنبه دیروز مادرید، صدای زنگ خطر به گوش رسید که ایسکو از زانوی سمت راست خود در بازی دوستانه کاستاریکا و اسپانیا مصدوم شد.این اتفاق روی تکل خشن کندال واستون بوجود آمد که باعث ترک زمین بازی ساز رئال مادریدی تیم ملی اسپانیا شددرد پای ایسکو انقدر شدید بود که باید زمین رو ترک میکرد و درد آن همچنان برای این بازیکن بیست و پنج ساله ادامه داشت ایسکو در حال حاضر بازیکنی حیاتی برای هردو تیم یعنی رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا می باشد و باشگاه رئال مادرید امیدوار است گزارش پزشکی نسبت به این مصدومیت خیلی سنگین نباشد زیرا دیگر جایگزینی برای ایسکو ندارد و از این موضوع بیشترین آسیب را رئال مادرید می بیند چون نیمی از بازیکنان این تیم مصدوم هستند وخبر مصدومیت دوباره گرت بیل هم به این داستان دامن می زند در امروز یعنی یکشنبه تست های پزشکی انجام می شوند تا طول درمان این مصدومیت جادوگر رئال مادریدی مشخص شود 

در ادامه خلاصه بازی را برای شما آماده کرده ایم  

 

 

Last modification: یکشنبه 21 آبان 1396