مؤسسه مشاوره نصر جاوید ویرا

ارائه دهنده خدمات حقوقی تجارت بین‌المللی،اخذ اقامت و خدمات مهاجرت، اخذ ویزاهای کوتاه مدتو بلند مدت اروپا ( مالتی پل شنگن ) و اخذ ویزایانگلیس، آمریکا و کانادا  

آدرس:تهران ، میدان قدس، ابتدای شریعتی، جنب شهرداری منطقه۱، بن‌بست مهنا، پلاک۳، طبقه دوم، واحد۶.
تلفن: 26850553(9821)+    26850546 (9821)+     6094363(98919)+


 Unit 6‚ Two Floor‚ Mahna 1‚Dd end‚ next to Teheran Municipality region one‚ Shariyati ave ‚ghods sq‚ tajrish‚ Tehran-Iran. 

 Tell+(9821)26850553   +(9821)26850546  (+98)9196094363